BC công khai điều kiện tuyển sinh, cấp văn bằng năm học 2020-2021

UBND HUYỆN VÕ NHAI

TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ

NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       

 Số: 298/BC-DTNT

Võ Nhai, ngày  02 tháng 11 năm 2020

 

BÁO CÁO

Công khai điều kiện tuyển sinh, cấp văn bằng chứng chỉ

Năm học 2020 - 2021

 

 
  

 

I. Điều kiện tuyển sinh

Căn cứ Quyết định số 1071/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020-2021;

Căn cứ Công văn số 790/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 04/5/2020 của Sở GD&ĐT Thái Nguyên về việc hướng dẫn tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc thành lập Hội đồng xét tuyển học sinh trên địa bàn huyện Võ Nhai vào học hệ Dân tộc nội trú và các trường PTDT Nội trú năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 05/8/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc cử học sinh vào học lớp 6 trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND huyện Võ Nhai về việc cử học sinh vào học lớp 6 trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2020-2021 (bổ sung);

Trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm báo cáo công khai điều kiện tuyển sinh và cấp văn bằng, chứng chỉ năm học 2020-2021 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

- Đợt 1: 90 học sinh

- Đợt 2 (bổ sung): 03 học sinh

2. Đối tượng tuyển chọn: Là người dân tộc thiểu số , bản thân, gia đình có hộ khẩu thường trú và định cư ít nhất 3 năm ở các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn; được xét tuyển số học sinh là người dân tộc Kinh ở các xã, xóm, bản đặc biệt khó khăn không quá 5% tổng chỉ tiêu.

3. Yêu cầu

a, Tuổi tuyển sinh thực hiện theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (11-13 tuổi)

b, Tuyển thẳng đối với những học sinh sau:

- Người dân tộc rất ít người gồm: Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Năm, Lô Lô, Lự, Pà, Thẻn, La Hủ.

- Học sinh thuộc đối tượng tuyển sinh trường nội trú đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

c, Thứ tự ưu tiên xét chọn:

- Một nửa số học sinh (chỉ tiêu giao) được tuyển chọn theo năng lực học tập, rèn luyện, cụ thể:

+ Có năng lực, phẩm chất từ lớp 1 đến lớp 5 đạt loại Tốt.

+ Học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện (bao gồm cả thi Tiếng Anh và giải Toán qua mạng), học sinh có năng khiếu đặc biệt về thể dục, thể thao, văn nghệ được cấp giấy chứng nhận từ cấp tỉnh trở lên, học sinh dân tộc thiểu số ít người hơn...

- Nửa còn lại số chỉ tiêu giao được tuyển chọn theo thứ tự ưu tiên sau: Con liệt sĩ; con thương binh; con bệnh binh; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh”; con của người hoạt dộng kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người có công với nước, con mồ côi cả cha lẫn mẹ, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (hộ nghèo, cận nghèo), học sinh ở các nơi đặc biệt khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số ít người hơn...

4. Hồ sơ tuyển sinh

- Đơn xin đăng ký xét tuyển (theo mẫu);

- Học bạ (bản sao công chứng hợp lệ);

- Bản sao giấy khai sinh (hợp lệ);

- Giấy xã nhận hộ khẩu (kèm theo bản sao sổ hộ khẩu có công chứng);

- Giấy chứng nhận đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi (nếu có);

- Giấy xác nhận để hưởng ưu tiên theo thứ tự (kể cả chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo nếu có);

- 01 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

5. Thời gian tuyển sinh

- Thời gian xét tuyển Đợt 1: 14h00’ ngày 20/7/2020

- Thời gian xét tuyển Đợt 2: 08h00’ ngày 31/8/2020

- Địa điểm: Phòng họp tầng II, trụ sở HĐND và UBND huyện Võ Nhai

6. Thành phần Hội đồng tuyển sinh: Theo Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 17/7/2020 của UBND huyện Võ Nhai.

7. Kết quả tuyển sinh:

* Kết quả tuyển sinh Đợt 1:

- Tổng số học sinh trúng tuyển: 90 học sinh

Trong đó:

+ Học sinh nữ: 62 em

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số:87 em

+ Học sinh nữ dân tộc: 59 em

+ Số học sinh không đến nhập học: 01 em

* Kết quả tuyển sinh Đợt 2:

- Tổng số học sinh trúng tuyển: 03 học sinh

Trong đó:

+ Học sinh nữ: 03 em

+ Học sinh là người dân tộc thiểu số:03 em

II. Cấp văn bằng chứng chỉ

Sau khi Phòng GD&ĐT Võ Nhai bàn giao bằng tốt nghiệp THCS của học sinh tốt nghiệp năm học 2020-2021, trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận bàn giao, Nhà trường lập kế hoạch trả bằng tốt nghiệp THCS cho học sinh đã tốt nghiệp THCS tại trường đến nhận bằng trong giờ hành chính tại Phòng Hành chính của nhà trường.

Điều kiện nhận bằng tốt nghiệp THCS: Học sinh tốt nghiệp khi đến nhận bằng tốt nghiệp phải xuất trình CMND (có thể thay thế bằng thẻ học sinh hiện tại). Trong trường hợp đặc biệt, học sinh tốt nghiệp được uỷ quyền cho người thân (bố, mẹ) nhận thay bằng tốt nghiệp. Người được uỷ quyền phải xuất trình giấy uỷ quyền viết bằng tay, có xác nhận của cơ quan chủ quản của người uỷ quyền hoặc chính quyền địa phương nơi người uỷ quyền cư trú và CMND của người được uỷ quyền.

Công tác lưu trữ hồ sơ: Nhà trường có sổ lưu cấp phát văn bằng chứng chỉ ghi rõ thời gian cấp phát, người nhận ký nhận./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT Võ Nhai (báo cáo);

- Đăng website;

- Lưu: VT

                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

                      (Đã ký)

 

 

                     Lâm Xuân Thịnh

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 37
Tháng 12 : 325
Năm 2021 : 20.788