Công tác giáo dục tư tưởng đạo đức và phẩm chất "Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm" tại trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể  chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam XHCN, xây dựng tư cách và trách nhiệm công  dân...

Đạo đức không phải tự nhiên mà có, không do bẩm sinh, di  truyền mà do giáo dục: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn, phần nhiều  do giáo dục mà nên” Hồ Chí Minh.

Vậy, việc giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cần thiết, nhưng thực tế việc giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường THCS đặc biệt là ở trường nội trú như thế nào?

          1. Thực trạng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

Học sinh hiện nay nói chung cơ bản có tinh thần yêu quê hương đất nước, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đa số học sinh đều có lý tưởng phấn đấu, động cơ học tập nghiêm túc, rõ ràng, tích cực tham gia các  hoạt động chung của tập thể, các phong trào, xung kích, sáng tạo, tình nguyện. Phần lớn học sinh có đạo đức, lối sống văn hóa, lành mạnh, và lên án những tiêu cực, tệ nạn xã hội, các hành vi trái thuần phong mĩ tục, không sa vào tệ nạn xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực nêu trên, hiện nay  tình trạng vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống trong một  bộ phận học sinh đang báo động rất mạnh. Hiện nay vấn đề giáo  dục đạo đức, lối sống đang được cả xã hội hết sức quan tâm và lo lắng.

Trường PTDT Nội trú hiện có 375 em với 12 lớp, học sinh đa số chăm ngoan, thực hiện tốt các bổn phận của mình đối với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội. Qua thực tiễn làm công tác quản lí tại trường, chúng tôi nhận thấy những thuận lợi và khó khăn trong việc giáo dục đạo đức học sinh như sau:

           1.1. Thuận lợi

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các ban ngành đoàn thể.

          Tập thể sư phạm nhà trường có ý thức và tinh thần trách nhiệm  cao đối với công tác giáo dục đạo đức học sinh; rất nhiều thầy cô  giáo luôn luôn trăn trở, tìm mọi biện pháp để giáo dục học sinh  chậm tiến về đạo đức tiến bộ vươn lên.

            Ban đại diện cha mẹ học sinh rất nhiệt tình và thường xuyên phối hợp, chăm lo đến các hoạt động của nhà trường, nhất là công tác giáo  dục đạo đức học sinh.

            Nhiều học sinh được giáo dục tốt ở gia đình; rất nhiều em có  ý thức, tư cách đạo đức tốt làm hạt nhân tốt ở các tập thể học sinh  các lớp.

          Phần lớn các em học sinh đều ngoan, có ý thức trong học tập và rèn luyện, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo; có tinh thần  đoàn kết biết giúp đỡ bạn, có lòng nhân ái; xây dựng được quan  hệ tình bạn trong sáng lành mạnh.

          1.2. Khó khăn

Đối với học sinh lứa tuổi THCS, ở độ tuổi mà tâm sinh lý lứa tuổi bắt  đầu phát triển, các em có nhu cầu hiểu biết, tìm tòi, bắt chước, thích giao lưu tìm hiểu… trong khi đó các kiến thức về xã hội, gia  đình, về pháp luật còn rất hạn chế. Do đó các em chưa có ý thức về trách nhiệm với hành vi của mình, nên dễ dẫn đến vi phạm nội quy, vi phạm pháp luật.

Do thực tế phát triển của xã hội nên ít nhiều các em cũng chịu  tác động của các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong nền  kinh tế thị trường…Vì thế, nhiều học sinh sa vào tình trạng yêu  đương sớm, sống thờ ơ.

Một số phụ huynh học sinh chưa thực sự quan tâm đến giáo dục con em, còn nuông chiều, tin tưởng thái quá vào con em mình  hoặc có tư tưởng phó mặc cho nhà trường; thậm chí có phụ huynh  còn bất lực trước con cái.

         2. Một số giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

        Trong thời gian qua trường PTDT Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm đã làm tốt những việc như sau

         2.1. Các giải pháp cơ bản

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống trong nhà trường: Nhà trường không chỉ dạy chữ, dạy nghề mà còn là nơi dạy người. Giáo dục lý tưởng, đạo lý làm người là nội dung  giáo dục hàng đầu trong nhà trường hiện nay và phải đặc biệt coi  trọng. Ngoài việc xây dựng các quy định  về các chuẩn mực đạo đức, lối sống thì chương trình giáo dục cần  cụ thể, tránh hình thức, hàn lâm mà cần chú trọng thực hành xã  hội. Triển khai các hoạt động lồng ghép trong các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, thông qua các môn học trong chương trình, qua hoạt động của các Câu lạc bộ trong nhà trường. Học sinh tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động Thể dục thể thao...

 Nhà trường đã xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng đạo đức cho học sinh, kế hoạch thực hiện giáo dục "Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm" đồng thời triển khai tới HĐSP và tất cả học sinh của 12 lớp. Xây dựng kế hoạch thi tìm hiểu về nội dung này vào ngày 08/11/2021 tuy nhiên do nghỉ đột xuất phòng chống dịch covid-19 nên kế hoạch chưa thực hiện được.

Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của gia đình: Giáo  dục đạo đức, lối sống cho học sinh điều trước hết là vai trò, trách  nhiệm của gia đình. Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành  đạo đức cho học sinh. Gia đình được coi là trường học đầu tiên,  là cái nôi cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người. 

Chú trọng giáo dục làm cho học sinh nhận thức đúng các giá  trị chân, thiện, mỹ, những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.  ần tập trung đi sâu vào mối quan hệ đạo đức giữa con người với  con người như quan hệ ông bà - bố mẹ - con cái… Khi được dạy các giá trị tình cảm và các mối quan hệ, học sinh sẽ hiểu được giá trị của cộng đồng mang lại, từ đó các em sẽ có ứng xử phù hợp. Bên  cạnh đó là vai trò cực kỳ quan trọng của giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, người  gần gũi với các em nhất, nắm bắt tâm tư, tình cảm của học sinh nhất là đối với môi trường học nội trú thì vai trò của người GVCN còn như người cha, người mẹ đối với các em.

Mối quan hệ giữa thầy - trò cần  được gắn kết tình cảm, trách nhiệm, gần gũi như cha mẹ - con cái.  Khi học trò đến trường, người thầy cần được coi là “như mẹ hiền”.  Thực tế đã chứng minh, nhiều học sinh “cá biệt” đã được nhiều thầy, cô “cảm hóa” trở thành con ngoan, trò giỏi, và sau trưởng  thành, phát triển có ích cho xã hội. Chỉ với cái đức của người thầy  như vậy mới có khả năng tốt nhất để giáo dục đạo đức, lối sống  có hiệu quả, chất lượng cho học sinh hiện nay.

Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh: Môi trường xã hội  lành mạnh sẽ có tác động tốt vào việc hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống mỗi học sinh. Học sinh được sống trong một xã  hội với các quy tắc, chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và luôn được củng cố, duy trì và phát triển học sinh mới có được chuẩn  mực đạo đức, lối sống tốt được.

Kịp thời biểu dương, nhân rộng cách làm hay và kiên quyết uốn nắn những thiếu sót, lệch lạc, những  biểu hiện lệch chuẩn trong đạo đức, lối sống của học sinh, đồng  thời cần xây dựng chế tài xử lý nghiêm những học sinh vi phạm  pháp luật, vi phạm đạo đức, lối sống.

           2.2. Một số giải pháp cụ thể tại trường

Mỗi một CB,GV, NV rèn luyện bản thân, tự hoàn thiện mình  để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh học tập, noi theo. Xây dựng bộ qui tắc ứng xử trong nhà trường để CB, Gv, Nv và học sinh thực hiện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn học sinh vận dụng các  chuẩn mực đạo đức đã được học từ các môn học vào thực tế cuộc sống.

Tăng cường công tác tự quản của tập thể lớp, thông qua vai trò cố vấn của GVCN. Sử dụng các biện pháp giáo dục giúp HS tự giác thực hiện các chuẩn mực đạo đức bằng  cách giáo dục bằng dư luận tập thể, cảm hoá bằng tình bạn và  lương tâm của mỗi người.

          GVCN phải có kế hoạch giáo dục đạo đức học sinh; hàng  tuần, hàng tháng, có nhận xét, đánh giá, xếp loại cụ thể về từng  mặt cho từng học sinh, chỉ cho mỗi HS thấy được từng mặt mạnh  mặt yếu để HS tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm.

          GVCN và phụ huynh phải có mối quan hệ mật thiết, thường xuyên thông tin về tình hình học tập rèn luyện của các em để bàn  biện pháp phối hợp giáo dục.

Tăng cường các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Văn  nghệ, TDTT, ngoại khoá, sinh hoạt nội trú, hoạt động của các Câu lạc bộ, hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường … Mời nhà tâm lý học về nói chuyện theo chuyên đề. Thông qua hoạt động dưới cờ hàng tuần, qua các hoạt động này sẽ giúp cho học sinh nâng cao nhận thức, lớn khôn thêm cả thể xác  lẫn tâm hồn.

Cần tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường- gia đình-  xã hội. Muốn làm tốt, có hiệu quả phải có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất về phương pháp tác động; thường xuyên cập nhật  thông tin nhiều chiều để biết về tình hình học tập và rèn luyện của  học sinh.

 Cần xử lí học sinh vi phạm đạo đức, kỷ luật và có sự  khen thưởng, động viên kịp thời những cá nhân tiêu biểu, kích  thích sự tiến bộ của các em.

 Đội TNTP Hồ Chí Minh, đội cờ đỏ tăng cường quản lý nề nếp, giám  sát các hoạt động của học sinh trong sinh hoạt hàng ngày để kịp thời phát  hiện và xử lý các tệ nạn xâm nhập vào học đường.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà nhà trường không có học sinh cá biệt, đa số các em đều chăm ngoan, thực hiện tốt nội qui của nhà trường. Để triển khai sâu rộng và có chất lượng hơn nữa về công tác giáo dục đạo đức cho học sinh và phẩm chất "Lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm"trong thời gian tới nhà trường tiếp tục có những giải pháp cụ thể để duy trì và nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động cụ thể để qua đó các em có sân chơi lành mạnh, phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỤ THỂ

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Duy Nhiên - Trưởng khoa Triết học ĐHSP Hà Nội, 

Phó viện trưởng viện an sinh xã hội và phát triển cộng đồng tuyên truyền 

nội dung giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trường PTDT NT Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

Hướng dẫn gấp chăn màn cho học sinh nội trú

 

 

 

 

 

Các bạn học sinh học tập, vui chơi dưới mái nhà nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

 

 

Học sinh nội trú "Vui hội trăng rằm" 2021

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 37
Tháng 12 : 327
Năm 2021 : 20.790